Fayda Gözeten Performans

Fayda Gözeten Performans, en üst düzeyde finansal performans gösterirken, uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak strateji ve politikaları işimize entegre etme vizyonudur.

PepsiCo’nun Taahhüdü Nedir?

Satışını yaptığımız ürünleri geliştirme, dünyamızı koruma ve ortak sorunlar için çözüm geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak için tüm dünyada çalışanlara güç kazandırma amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları önemli ölçüde arttırmak.

Daha fazla bilgi için: