Davranış Yasamız

PepsiCo “Fayda Gözeten Performans” anlayışına gönülden bağlıdır. Bu, kısaca işini gerektiği gibi yapmak demektir; sorumlu ve dürüst bir şekilde, yüksek bir etik standardıyla çalışmak.

Dünya Genelindeki Davranış Yasamız bu ilkeleri somutlaştırır. PepsiCo, çalışanlarından iş hayatında beklediği davranış biçimini bu şekilde tanımlamaktadır. “Davranış Yasası”, aynı zamanda diğer çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, kamu ve rakiplerimizle etik ve doğru ilişkiler kurulmasına da rehberlik eder.

Davranış Yasası, doğası gereği, çalışanlarımızın karşılaşabilecekleri tüm olası durumları tanımlayamaz. Sadece Fayda Gözeten Performans ilkesine zemin oluşturur.

DÜNYA GENELİNDEKİ ÇALIŞMA KURALLARI

Değerli Üyelerimiz:

PepsiCo üstün finansal performansı ile her zaman sektörün öncülüğünü yapmıştır – ve haklı olarak da, başarılarımızla gurur duyuyoruz. Tüm kazanan takımlar gibi, biz de kendimize sürekli şu soruyu soruyoruz: “En iyiyi nasıl daha iyi yapabiliriz?” Yanıt ise Amaca Yönelik Performans sağlamaktır: vizyonumuz PepsiCo’nun güçlü temellerini alıp, bu temelin üzerine sağlıklı finansal karlar elde eden ve tüketicilerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun yaşamını geliştirecek bir şirket inşa etmektir.

Daha iyisini yaparak, daha iyisini elde etmek için, Değerlerimiz ve Çalışma Kurallarımız ile başlamamız gerekir. Bu da hemen üstün finansal performans sergilemek, tutarlı sonuçlar elde etmek ve birbirimize ve tüm hissedarlarımıza güvenmek demektir – yaptığımız her şeyin merkezinde Değerlerimiz ve Çalışma Kurallarımız ile. Değerlerimiz ve Çalışma Kurallarımızı yaptığımız tüm işlere uygulama hususundaki taahhüdümüz, yüksek performans sergilemek için büyük önem taşır … ve bunu daha büyük bir amaçla yapmak da, paylaştığımız dünyada bir fark yaratmamızı sağlar.

Benim amacım ise Değerlerimizi yaşamak ve Amaca Yönelik Performans sergilemek için gösterdiğimiz çabaların gerçeğe dönüşmesi için, bu Çalışma Kurallarının her birimize rehberlik etmesine yardımcı olmaktır. Bu vazgeçilmez araçlar, sarsılmaz temellerimizdir.

PepsiCo’nun sürekli yüksek performans sergileyen tutarlı bir şirket olarak kalması için verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz kişisel çaba için size teşekkür ederim.

Indra Nooyi

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

GİRİŞ

PepsiCo’nun misyonu, hazır yiyecekler ve içeceklere odaklanmış dünyanın en büyük tüketici ürünleri firması olmaktır. Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve içinde iş yaptığımız toplumlara gelişme ve zenginleşme fırsatları sağlarken, Yatirimcilar ımıza sağlıklı mali getiriler oluşturmayı hedefleriz. Yaptığımız her işte dürüstlük, adalet ve tutarlılık anlayışı içinde hareket etmek ve iş yaptığımız ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere uymak için elimizden geleni yaparız.

Bu Çalışma Kuralları PepsiCo, dünya genelindeki yan kuruluşları, PepsiCo’nun yönetiminde söz sahibi olduğu ortak girişimler ve bu şirketlerin tüm çalışanları, görevlileri ve yöneticileri için geçerlidir.

ÇALIŞANLARIMIZA SAYGI

Güçlü olduğumuz yanlardan en önemlisinin çalışanlarımız olduğuna inanırız. Tüm çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmasını ve PepsiCo’nun başarısına katkıda bulunmasını sağlayacak bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlarız. Kişisel tutarlılığa büyük önem verir ve bir çalışanın performansının en iyi göstergesinin uzun vadeli sonuçlar olduğuna inanırız.

PepsiCo insan haklarına ve tüm çalışanların itibarlarına saygı duyar. Çalışanlarımıza adil ve dürüst bir şekilde davranmak için elimizden gelen çabayı gösteririz. Güvenilir, emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için elimizden geleni yaparız ve zorla işçi çalıştırmak veya çocuk çalıştırmak ilkelerimize aykırıdır. Bununla birlikte, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak için de elimizden geleni yaparız.

İşveren olarak çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlara, her konuda eşit fırsat tanıyacağımızı taahhüt ederiz.Bu da her tür ayrımcılık veya cinsel taciz de dahil olmak üzere tacizden tamamen arındırılmış bir çalışma ortamı sağlamak anlamına gelir. İnsanların bireysel farklılıkları, yetenekleri veya kişisel özelliklerine bakılmaksızın, kendilerini rahat ve saygıdeğer hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın çeşitliliğinin, faaliyet gösterdiğimiz toplumların çeşitliliğini yansıtmasını ve tüm çalışanların performansının, adil biçimde ve firmamızın sonuçlarına olan katkıları temel alınarak değerlendirilmesini hedefliyoruz.

PepsiCo, tüm çalışanların ellerinden gelenin en iyisini yapabileceği katılımcı bir kültürü teşvik etmektedir. Bunun anlamı:

 • Farklılıklarımızı kabul ediyor ve bunların yarattığı güce inanıyoruz,
 • Birbirimize saygılı ve adil bir şekilde davranıyoruz ve
 • Güven, açık iletişim ve samimiyetin olduğu bir ortamı destekliyoruz.

Kişilerin yaşamlarında mesleki ve kişisel dengeyi sağlamak için nelere gereksinim duyduğunu anlıyoruz. Çalışanlarla ilgili bilgilerin gizliliğine saygı gösterir ve yalnızca Firma’nın işletmesi için ya da yasalar uyarınca gerekli görülen kişisel bilgileri toplayıp tutarız.

TÜKETİCİLER, MÜŞTERİLER, TEDARİKÇİLER VE RAKİPLER

Serbest piyasa ve bunu destekleyen yasal ve yönetmelik çalışmalarının sürdürülmesi konusunda kararlıyız. Bu nedenle, ticarette kısıtlamaları, yağmacı ekonomik etkinlikleri ve adil, dürüst veya ahlaki olmayan ticari uygulamaları yasaklayan yasaların önemini anlıyoruz.

Tüketiciler, müşteriler, tedarikçiler ve rakiplerimizle yaptığımız tüm iş anlaşmalarımızda, şirketimiz şunlara dikkat edecektir:

 • Her türlü adil olmayan ve aldatıcı uygulamadan kaçınacak ve her zaman hizmetlerimizi ve ürünlerimizi dürüst ve açık biçimde sunacaktır.
 • Tüm müşterilere ve tedarikçilere dürüst, adil ve objektif davranacaktır.
 • Tedarikçiler liyakat ilkesine göre seçilecek ve tüm tedarikçilere kendilerinden şirketimiz için güçlü ve dürüst biçimde rekabet etmeleri beklendiği açıkça ifade edilecektir.
 • Güçlü ve dürüst biçimde rekabet edecektir.
 • İyi bir dayanağı olmadan rakiplerimizin ürünleri hakkında asla yorum yapmayacaktır.
 • Fiyat belirlemek için rakip firmalarla yapılan anlaşmalar veya diğer satış sözleşmeleri, anlaşmalı fiyat teklifleri verilmesini veya satış bölgeleri, müşteriler veya ürünlerin paylaşılmasını yasaklayan yasalar da dahil olmak üzere, tüm rekabet yasalarına uyacaktır. Rakiplerle yapılan bu tür anlaşmalar Amerika Birleşik Devletleri’nde ve iş yaptığımız diğer piyasalarda genellikle yasadışı olarak kabul edilmektedir.

KÜRESEL İLİŞKİLER

PepsiCo, uluslararası ticaretin ekonomik büyümeyi, fırsatları ve karşılıklı anlayışı geliştirerek istikrarı ve barışı geliştirdiğine yürekten inanmaktadır. Küresel bir kuruluş olarak, iş yaptığımız ülkelerin meşru çıkarlarıyla uyumlu hareket etme sorumluluğumuzu anlıyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyacağız. Hedefimiz, iş yaptığımız yerlerde iyi bir tüzel vatandaş olmaktır.

İŞLE İLGİLİ HEDİYELER VE EĞLENCE

Ticari kararlarımızı, dürüst bir şekilde veririz. Bu nedenle, ilgili kişinin işle ilgili kararını ahlaksızca bir şekilde etkilemek veya adil olmayacak şekilde çıkar sağlamak için hükümet yetkilileri, siyasi partiler veya adaylar da dahil olmak üzere, üçüncü şahıslara, dolaylı veya dolaysız olarak, değer taşıyan herhangi bir şey vermeyecek veya teklif etmeyeceğiz. PepsiCo’nun Uluslararası Rüşvet Karşıtı İlkesine daima uyacağız.

Devlet görevlilerine hediye vermek ya da eğlendirmek çok sıkı bir şekilde denetime tabiidir ve genellikle yasaktır. Yasal Departmanın onayını almadıkça, şahıslara bu gibi hediyeler verilmemeli ve eğlenceler tertip edilmemelidir.

Müşterilere veya tedarikçilere verilen hediyeler veya bu kişiler için tertip edilen eğlenceler veya bu kişiler tarafından verilen hediyeler veya tertip edilen eğlenceler, alınan kurumsal kararları asla etkilememeli veya etkiler gibi görünmemelidir. Herhangi bir hediye veya tertip edilecek eğlencenin meşru bir kurumsal amacı olmalı, kişilerin zevkine hitap etmeli ve yasalara, hediyeyi alan ve veren kişilerin, PepsiCo’nun ve göreviniz veya bölümün ilkelerine (Yolculuk ve Eğlence İlkesi de dahil olmak üzere) uygun olmalıdır. Göreviniz veya bölümünüzün ilkelerine bağlı olarak, iş hediyeleri verilmesine izin veriliyorsa, hediyelerin değeri yüksek olmamalı ve sıkça verilmemelidir. Müşteri ve tedarikçiler için verilen yemek ve tertip edilen eğlencelerin bedeli ve sıklığı makul ve PepsiCo veya göreviniz veya bölümünüz tarafından belirlenen kurallara uygun olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

PepsiCo, tüm çalışanları, ziyaretçileri, yüklenicileri ve satıcıları için kendi tesislerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak konusunda kararlıdır. Çalışanlarımıza, hasta olmayacakları bir ortam sağlamak bizim bir politikamızdır. Tehditlerden, şiddetten ve korkudan uzak bir ortam sağlamak için, şiddete karşı hiç tolerans göstermeyen bir politikayı uygulamak konusunda kararlıyız.

Çalışanlarımızı ve fiziksel kaynaklarımızı koruyan tesisleri tasarlamak, yapmak, korumak ve işletmek konusunda kararlıyız. Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik yasalarına ve yönetmeliklerine uymak, yeterli koruyucu teçhizatın kullanılmasını ve önlemin alınmasını sağlamak ve bunu zorunlu kılmak ve tüm işlerin güvenli ve sorumlu biçimde yapılması konusunda ısrarcı olmak bizim politikalarımızdan biridir. Çalışma yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili tüm Firma politikalarını ve prosedürlerini uygulamak, tüm çalışanlarımızın dikkat etmesi gereken bir sorumluluktur.

ÇEVRE

PepsiCo, çevreye duyarlı bir tüzel vatandaş olmak konusuna kararlıdır. İşimizin çevre üzerinde yarattığı etkileri, sosyal açıdan sorumlu, bilimsel ve ekonomik yöntemlerle en aza indirme konusunda kararlıyız. Havanın ve suyun temiz kalmasını, katı atık miktarının azalmasını ve gezegenin doğal kaynaklarının yenilenmesini sağlayan koruma, geri kazanım ve enerji kullanımı programlarını desteklemekteyiz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yürürlükte olan tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyacağız.

POLİTİK VE TOPLUMSAL ETKİNLİKLER VE KATKILAR

PepsiCo, topluma katkıda bulunmaya inanmaktadır ve çalışanların toplumsal etkinliklerde yer almasını teşvik etmektedir.

PepsiCo’yu etkileyebilecek halkla ilgili konularda bilgi ve görüşlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın, zamanlarını, paralarını ya da kaynaklarını kullanarak herhangi bir politik ya da toplumsal etkinliğe katkıda bulunma kararı tamamen kişiseldir ve kendi isteklerine bağlıdır.

Firmanın konumunu devlet yetkililerine tanıtmak ve politik katkılarda bulunmakla ilgili tüm yasalara uyacağız. Firmanın politik adaylara katkıda bulunması yasak ya da denetlemeye tabi olabilir. Bu tür bir katkı, PepsiCo’nun Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı’nın onayını gerektirmektedir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

PepsiCo’nun çıkar çatışması politikası çok açıktır: PepsiCo’nun işletmeleriyle hiçbir zaman rekabet etmeyin ve asla işletmelerimizden herhangi biri adına kurduğunuz iş ilişkilerinin, kişisel ya da aile çıkarlarınızdan etkilenmesine izin vermeyin.

Kişisel ve profesyonel ilişkilerdeki tüm gerçek ya da görünen çıkar çatışmaları ve dürüst ve ahlaki biçimde ele alınmalıdır. Olası bir çıkar çatışmasından haberdar olur olmaz, bu durumu hemen müdürünüze bildirmelisiniz.

Açıklanması ve çözülmesi gereken çıkar çatışması örnekleri şunlardır:

 • PepsiCo ile iş yapan veya iş yapmanın yollarını arayan bir şirketten kendiniz veya ailenizin bir üyesi için finansal veya kişisel çıkar sağlamak.
 • Rakip bir şirket veya PepsiCo ile iş yapan veya iş yapmanın yollarını arayan bir şirkette önemli sayılabilecek miktarda hissesi olmak (örneğin tedarikçinin hisselerinin %1′inden fazlasının sahibi olmak).
 • PepsiCo ile iş yapan veya iş yapmanın yollarını arayan bir şirketin yönetim kurulunda yer almak veya bu gibi şirkete danışmanlık hizmeti vermek.
 • PepsiCo’nun satın almak veya kiralamak isteyebileceği bir mülkü (emlak veya patent hakkı gibi) olmak.
 • PepsiCo’ya karşı sorumluluklarınız için sarf edilmesi gereken zaman ve gösterilmesi gereken ilgideki düşüşe bağlı olarak, iş performansını etkileyebilecek özel çıkarları olmak.

GİZLİ BİLGİLER VE ŞİRKET İÇİNDEN BİLGİ SIZDIRMA

PepsiCo şirketinde çalışırken, henüz kamuoyuna ifşa edilmemiş gizli, rekabet açısından hassas veya fikri mülkiyet haklarına tabi bilgiler edinebilir veya bunlarla olarak bilgilendirilebilirsiniz. Gizli veya fikri mülkiyet haklarına tabi bilgilere, ifşa edilmeleri halinde rakip firmalar tarafından kullanılabilecek ya da PepsiCo, tedarikçilerimiz veya müşterilerimize zarar verebilecek tüm gizli bilgiler dahildir.

PepsiCo ve iş ortaklarımızın gizli bilgilerini korumak sizin daimi görevinizdir. Bu yönde açık bir kurumsal gereksinim yok, bilgileri alan taraf bilgilerin gizliliğinin sürdürüleceğini taahhüt eden bir gizlilik anlaşması imzalamıyor ve siz söz konusu bilgilerin ifşa edilmesinin PepsiCo veya iş ortaklarına zarar vereceğine veya zor durumda bırakacağına inanıyorsanız, bu bilgileri PepsiCo dışında hiç kimse ile (kendi aile üyelerinizle bile) paylaşamazsınız.

PepsiCo maddi değeri olan, gizli bilgilerin ifşa edilmesi ile ilgili tüm yasalara uyar. Herhangi bir makul yatırımcının PepsiCo hisselerini satın alma veya satma kararında önemli olarak kabul edebileceği türden bilgiler, maddi bilgi olarak kabul edilir. Maddi değeri olan bilgiler arasında şunlar yer alır: kar tahminlerinin önemli ölçüde aşağı veya yukarı hareketi; herhangi bir bölümde dikkate değer yeniden yapılanma; önemli bir yönetim değişikliği; önemli bir satın alma ya da bölünme; önemli bir ürünün piyasaya sürülmesi ya da üründe değişiklik yapılması. Çalışanlar ellerinde PepsiCo veya söz konusu firma ile ilgili maddi değer taşıyan, gizli bilgiler varken, PepsiCo hisseleri veya PepsiCo ile bağlantısı olan bir başka şirketin hisseleri ile işlem yapmamalıdır. Buna ek olarak, çalışanlar PepsiCo veya bir başka şirket ile ilgili maddi değer taşıyan gizli bilgileri, aile üyeleri de dahil olmak üzere, Şirket dışında hiç kimseyle paylaşmamalıdır.

MUHASEBE VE KAYIT TUTMA

Mali kayıtlarımızı ve muhasebemizi tutarken en katı standartları uygulamaya devam edeceğiz. Defterlerimiz ve kayıtlarımız işlemlerin tüm bölümlerini olduğu kadar, gerçeklerin dürüst ve açık biçimde sunulması konusunda ne kadar ısrarcı olduğumuzu yansıtmalıdır.

Hisse Senedi ve Borsa Komisyonlarına ve diğer halkı bilgilendirme yollarına verdiğimiz raporlar ve belgelerdeki bilgilerin, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir olduğundan emin olacağız. 4

Bu standartları korumak, her çalışanın sorumluluğudur. PepsiCo’nun Kayıtlar Yönetim İlkesi ve Kayıt Muhafaza Programına uygun olarak, tüm işlemlere ait kayıtlar tutulmalı ve muhafaza edilmelidir. Çalışanlarımızın, iç ve dış denetçilerimizle tam bir işbirliği yapmaları beklenmektedir. Hiçbir koşulda bilgiler bozulmamalı ve gizlenmemelidir. Herhangi bir etkinliği sonucunda yanlış mali bildirime neden olan çalışanlar, işten çıkarmaya kadar varabilecek disiplin cezalarına çarptırılacaktır.

ŞİRKET VARLIKLARININ KORUNMASI VE DÜZGÜN KULLANILMASI

Bilgisayarlar, telesekreterler, e-posta sistemleri ve Internet erişimleri de dahil olmak üzere PepsiCo’nun teknolojik kaynakları, bu Kurallara ve ayrımcılık, taciz ve fikri mülkiyet için olanlar da dahil olmak üzere tüm diğer Firma politikalarına uygun biçimde düzgün amaçlar için kullanılmalıdır.

PepsiCo genellikle Internet erişimini ya da telesekreter ya da e-posta sistemlerinde bulunan mesajları denetlemek eğiliminde değildir. Bununla birlikte, Şirket yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, gerekli hallerde, söz konusu denetimi yapma hakkını saklı tutar.

PepsiCo’nun bilgi sistemlerine erişiminiz varsa, bu sistemlerde yetkisiz girişlerin önlenmesi için gereken tüm tedbirleri almaktan sorumlu olursunuz. Parolalarınızı ve diğer giriş yöntemlerini korumalısınız.

Çalışanlar, lisansı PepsiCo’ya ait olan yazılım varlıklarını çoğaltmamalı, yasadışı olarak elde edilmiş yazılımları kullanmamalı ya da orijinal yazılım ortamlarını ya da Firma’nın sahip olmadığı ya da lisansı olmadığı yazılımın izinsiz çıkartılmış kopyalarını dağıtmamalıdırlar.

ÇALIŞMA KURALLARININ OLASI İHLALLERİNİN BİLDİRİLMESİ

PepsiCo, çalışanlarından, yüklenicilerinden, acentelerinden ve tedarikçilerinden, bu Kuralların veya bir yerel, ulusal ya da federal yasanın çiğnendiğine inandıkları her türlü eylemi ya da durumu, bir üst yöneticilerine, İnsan Kaynaklarına ya da aşağıdaki numaralardan PepsiCo Speak Up telefon hattına iletmelerini beklemektedir:

1-866-729-4888 (ABD, Kanada, Porto Riko ve Birleşik Devletler Virgin Adaları’ndan)

Diğer tüm ülkelere ait telefon numaralarının listesi için, şu adresi ziyaret edin: buraya TIKLAYIN

İsim vermeden bildirimde bulunulabilir ve Speak Up hattı ücretsiz olarak 24 saat hizmetinizdedir. PepsiCo iyi niyetle yapılmış tüm bildirimleri kısa bir süre içinde incelemeyi ve uygun hallerde gerekli önlemleri almayı taahhüt eder. Söz konusu durumdan etkilenen tüm çalışanların, bildirimde bulunulan eylem veya durumdan kaynaklanan bir soruşturmada tam işbirliği yapması gerekir.

PepsiCo aynı zamanda, bu sorunları PepsiCo’ya bildiren bireylerin haklarının korunması konusunda da kararlıdır. Bu Kurallar ya da yürürlükteki yasalara göre haklarını kullanan bir çalışana karşı misilleme eyleminde bulunan tüm PepsiCo çalışanları, uygun düzeltici bir eyleme maruz kalacaklardır. Ayrıca, yürürlükteki yasaları çiğneyen bireyler de kamu tazminatı ve suçla ilgili cezalara tabi tutulabilir.

UYUM SORUMLULUĞU

Tüm çalışanlardan sorumluluk bilinci ve iş ahlakına uygun tutumlar sergilemeleri, daima bu Kuralların anlamına ve amacına uygun davranışlar sergilemeleri ve her zaman tutarlı davranmaları beklenir. Müdürler ve liderlerin şirket süreçlerimiz ve uygulamalarımızın Kuralları pekiştirdiğinden, yüksek iş ahlakı standartları tesis eden ve bunlara bağlı olumlu rol modeli görevi gördüklerinden ve Kurallara uygun eylemleri teşvik ederek ve ödüllendirerek, bir iş ahlakı kültürü yarattıklarından emin olmaları beklenir.

Bu Kurallar, tüm sorulara yanıt sağlamamaktadır. Bunun için her bir kişinin kararına ve dürüstlüğüne güvenmemiz gerekmektedir. Açık olmayan durumlarda yardım istemeniz teşvik edilmektedir. Müdürünüz, İnsan Kaynakları veya PepsiCo Yasal Departmanı bu Kuralların yorumlanmasıyla ilgili sorulara ve sorunlara yanıt vereceklerdir.

Bu Kuralların uygulanmasından vazgeçilmesi durumları, Genel Denetçi ve Genel Kurul tarafından ve belirli durumlarda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve gerektiğinde uygun biçimde açıklanacaktır.